WILL và BE GOING TO

Will và Be Going to đều được sử dụng để diễn tả những dự định, sự việc diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên vì có phần hơi giống nhau về mặt ngữ nghĩa nên chúng dễ bị nhầm lẫn với nhau. Vậy khi nào thì dùng “Will”, khi nào dùng “Be Going To”?

Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này!

1. Will

 • Dùng để chỉ một việc chưa được đưa ra quyết định, hoặc dự đoán trong tương lai (mức độ chắc chắn xảy ra thấp)

VD: One day people will travel to Mars.

(Một ngày nào đó con người sẽ lên Sao Hỏa)

 • Dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc nhờ ai đó làm gì

VD: Will you be quiet!

Will you send this letter for me, please?

(Bạn sẽ gửi cái thư đó cho tôi chứ, làm ơn.)

 • Đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói (Ví dụ như lời hứa)

VD: I’m too tired to walk home. I think I will get a taxi.

(Tôi mệt quá không thể đi bộ về nhà. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt taxi để về)

 • Dùng khi nói về một sự kiện chắc chắn xảy ra trong tương lai

VD: David will be five years old next month.

(David sẽ tròn 5 tuổi vào tháng tới)

 • Dùng để hứa hẹn làm điều gì đó

VD: Thank for lending me the money. I will pay you back on Friday.

(Cảm ơn vì đã cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả bạn vào thứ 6 nhé)

2. Be going to

 • Dùng cho một dự đoán về tương lai nhưng chỉ khi có một dấu hiệu ở hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là tương lai gần. Người nói cảm thấy chắc chắn điều sẽ xảy ra.

VD: Look at those black clouds. It’s going to rain.

(Nhìn những đám mây đen kìa. Chắc là trời sắp mưa.)

 • Dùng để nói về một việc mà chúng ta quyết định làm hay dự định làm trong tương lai.

VD: We are going to have a meal.

(Chúng tôi sắp dùng bữa)

Chú ý

 • Will không diễn tả một dự định
 • It’s her birthday. She’s going to have a meal with her friends.(Đúng)
 • She‘ll havea meal. (Sai)
 • Nhưng chúng ta thường dùng Be going to cho một dự định và Will cho các chi tiết và lời nhận xét
 • We’re going to have a meal. There’ll be about ten of us. ~ Oh, that’ll be nice.
 • Thì hiện tại tiếp diễn cũng được dùng giống như Be going to
 • We’re going to drive/We’re driving down to the South of France. ~ That’ll be a long journey. ~ Yes, it’ll take two days. We’ll arrive on Sunday.
 • Chúng ta có thể dùng cả Will và Be going tođể dự đoán việc xảy ra trong tương lai nhưng Be going to thân mật hơn và thông dụng hơn trong văn nói thường ngày.
 • I think United will winthe game
 • Hoặc
 • I think United are going to win the game

Hãy theo dõi Fanpage và Website của chúng mình để cập nhật thêm những tin tức mới nhất từ chúng tớ nhé!