Writing task 1 Pie chart/graph – biểu đồ hình tròn hay biểu đồ dạng bánh là dạng biểu đồ chứa các thông tin của các danh mục dùng để phân tích hoặc so sánh thường được sử dụng trong đề thi IELTS Writing Task 1. Mỗi một danh mục được thể hiện bằng một phần trong hình tròn và được phân biệt bằng một màu riêng biệt. Thường sẽ có bảng chú thích tên các hạng mục và bảng tương ứng. Phần có màu càng lớn cho thấy số liệu của hạng mục đó càng lớn và ngược lại.

Thông thường, có 2 dạng bài biểu đồ hình tròn:

Dạng 1 biểu đồ tròn:

Đây là dạng tương đối đơi giản, biểu đồ thuần túy so sánh số liệu, không hề cho thấy sự thay đổi về số liệu của các hạng mục theo thời gian;

Dạng 2 biều đồ tròn:

Với dạng này bạn sẽ được cung cấp 2 biểu đồ tròn, mỗi biểu đồ chứa các hạng mục giống nhau như số liệu tương ứng sẽ khác nhau do có sự thay đổi về thời gian.
Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước cơ bản để viết bài IELTS Writing Task 1 dạng biểu đồ tròn thông qua phân tích chi tiết một bài mẫu.

Dưới đây là một Bài mẫu của đề thi Writing Task 1 dạng pie chart. Cùng tham khảo nhé!

Trước khi tham khảo bài mẫu bên dưới, các bạn có thể đọc bài viết nhé!

pie chart sample 1 writing task 1

Cách viết một bài Writing Task 1 dạng Pie Chart – How to answer this task?

1. Introduce the pie charts.

Write what do they summarize.

2. Write a general overview.

Write in brief the main trends.

3. Describe the first chart.

Tell about the activities on the boys’ chart and their popularity. Use linking structures and vocabulary to describe graphs.

4. Describe the second chart.

Tell about the activities on the girls’ chart and their popularity. Use words from academic wordlist.

Bài mẫu – Model answer

The two pie charts draw the conclusion of a survey of boys’ and girls’ cultural and leisure activities.

Overall, equal quantities of both sexes enjoyed listening to music, but a dramatically larger number of girls liked reading. There were also many differences in terms of the children’s preferred sports.

Turning to the first chart, we can observe that boys prefer playing computer games (34% participation rate) than taking other activities. Playing basketball comes as the second most popular leisure, practiced by almost a third of male children. Basketball is followed by soccer, which is exercised by 17%. Skateboarding and listening to music are less preferable activities, chosen by 11% and 10% of boys respectively. Reading, the least popular cultural activity among boys, represents only two percent.

Taking a closer look at the second chart, we can see that girls’ most preferred activity is dancing, being 27% of the total. In contrast to the boys’ preferences, reading is chosen by more than a fifth of all girls. Although percentage of female children who play computer games is roughly twice less than that of boys (16%), this activity is third most popular on the girls’ chart. With a slight difference between computer games and netball, the latter is practiced at 15% rate. Similarly to skateboarding popularity among boys, 11% of girls go in for gymnastics. Listening to music comes as the least popular leisure, with a proportion of 10%, equal to those on the first chart.

(244 words)

Vậy là chúng mình vừa tìm hiểu về dạng bài Pie Chart trong phần thi Writing Task 1 rồi! Hi vọng bài viết đã giúp ích cho bạn.

Hãy theo dõi Fanpage Website của chúng mình để cập nhật thêm những tin tức mới nhất từ chúng tớ nhé!

Đăng ký lịch test miễn phí TẠI ĐÂY

Bạn có thể theo dõi chúng mình TẠI ĐÂY