Phân biệt Especially và Specially

Phân biệt Especially và Specially

Chúng ta vẫn thường hay bắt gặp những từ rất dễ gây nhầm lẫn. Chúng thường na ná giống nhau về mặt từ, phát âm thậm chí mặt nghĩa cũng...see more
People Idioms: Children & Babies

People Idioms: Children & Babies

Idioms được hiểu là thành ngữ. Cũng như thành ngữ Việt Nam, chúng thể hiện cách diễn đạt riêng của văn hóa, điển tích của tiếng anh. Idioms được cấu...see more